Výložníky na parkové stožiare

Výložníky slúžia na umiestnenie jedného alebo viacerých svietidiel na stožiar, prípadne odsadenie svietidla od stožiara.

Výložníky typu "S" a "P" sú vyrobené z oceľovej trúbky, na ktorej je navlečená plastová časť a pevne spojená. Prednosti výložníkov tohto typu:

  • Možnosť uchytenia až troch svietidiel na jeden stožiar
  • Dokonalý vzhľad
  • Odolnosť voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom.
  • Rôzne spôsoby montáže (nahor, nadol). Podľa natočenia výložníkov sa vyberajú aj rôzne typy svietidiel.
    Príklad: nahor (svietidlo so základňou OPC-1), nadol (svietidlo so základňou OS-1), ľubovoľne (svietidlo so základňou OP)
  • Cena
  • Všetky montáže sa vykonávajú bez náradia

Výložníky typu "WA", "WT" a "WTM" sú vyrábané kompletne z hliníka. Rovnako ako pri hliníkových stožiaroch sa tieto výložníky štandardne anodizujú v 12-tich farebných odtieňoch. Na jednom stožiari môžu byť uchytené až tri svietidlá.