Pouličné hliníkové stožiare

Pouličné hliníkové stožiare dosahujú výšku 6 až 12 m. Stožiare sú skonštruované na priamu montáž svietidiel alebo výložníkov. Všetky stožiare sú anodizované a šťandardne je možné vybrať z dvanástich farieb. Ponúkame široký výber stožiarov podľa nasledovných parametrov:

 • podľa priemeru stožiaru pri jeho päte (v mieste votknutia)
 • podľa typu stožiara alebo spôsobu navarenia výložníkov
 • podľa upevenenia v zemi: prírubové (vopred zabetónované rošty), priame uloženie do zeme

Pre osvetlenie veľmi veľkých plôch (parkovísk, širokých ciest, veľkých betónových plôch) môžu stožiare dosahovať výšku aj viac ako 12m. Sú to špeciálne výškové stožiare umožňujúce upevnenie až 6 svietidiel na jeden stožiar alebo vysokovýkonových reflektorov. Všetky vysoké stožiare sú prírubové a taktiež anodizované v rôznych farbách.

Stožiare s priemerom 146mm pri päte a 60mm pri špici sú navrhnuté pre montáž svietidiel priamo na stožiar, alebo pre montáž výložníkov typu WA, WR a WN. Štvorcová príruba stožiara je z 8mm hrubého hliníkového plechu je vyrábaná v troch veľkostiach 400x300mm, 320x250mm a 260x200mm. Pri stožiaroch vsadených do zeme hĺbka votknutia je 800-1000mm so štandardným zabezpečením proti korózií.

Stožiare s priemerom 178mm pri päte a 60mm pri špici sú navrhnuté pre montáž svietidiel priamo na stožiar, alebo pre montáž výložníkov typu WR, WN a WRP. Pri stožiaroch vsadených do zeme hĺbka votknutia je 1500mm so štandardným zabezpečením proti korózií a hrubšou konštrukciou.

Stožiare s priemerom 180mm pri päte a 60mm pri špici sú navrhnuté pre montáž svietidiel priamo na stožiar, alebo pre montáž výložníkov typu WR, WN a WRP. Štvorcová príruba stožiara je z 8mm hrubého hliníkového plechu je vyrábaná v jednej veľkosti: 400x300mm. Pri stožiaroch vsadených do zeme hĺbka votknutia je 1500mm so štandardným zabezpečením proti korózií.

Dvojdielne stožiare s priemerom 176mm pri päte sú navrhnuté pre montáž svietidiel priamo na stožiar alebo pre montáž výložníkov typu WR a WN. Štvorcová príruba stožiara je z 8mm hrubého hliníkového plechu je vyrábaná v jednej veľkosti: 400x300mm.

 • Hliníkové dvojdielne stožiare s prírubou (podstavou) 400x300mm

  SAL-9,3
  Výška 9,3m

  SAL-9,8
  Výška 9,8m

  SAL-10,3
  Výška 10,3m

  SAL-10,8
  Výška 10,8m

  SAL-11,3
  Výška 11,3m

  SAL-11,8
  Výška 11,8m

 • Hliníkové vystužené dvojdielne stožiare s prírubou 400x300mm

  SAL-9,3 wzm
  Výška 9,3m

  SAL-9,8 wzm
  Výška 9,8m

  SAL-10,3 wzm
  Výška 10,3m

  SAL-10,8 wzm
  Výška 10,8m

  SAL-11,3 wzm
  Výška 11,3m

  SAL-11,8 wzm
  Výška 11,8m

  SAL-12,3 wzm
  Výška 12,3m

  SAL-12,8 wzm
  Výška 12,8m

 • Hliníkové stožiare s privarenými ohnutými výložníkmi (1-3) a prírubou 400x300mm

  Pri dvojdielnych pouličných stožiaroch existuje mnoho kombinácií ako daný výložník, príp. výložníky privariť na stožiar. Na jeden stožiar môže byť privarený jeden až tri výložníky s rôznymi dĺžkami presahujúcich nad komunikáciu.
  Možnosti:

  • SAL-7,5
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 2,5 m a výškou 2,2 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 7,5 m.
  • SAL-8
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 2 alebo 2,5 m a výškou 2,7 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 8 m.
  • SAL-8,5
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m, 2 m alebo 2,5 m a výškou 3,2 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 8,5 m.
  • SAL-9
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m, 2 m alebo 2,5 m a výškou 3,2 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 9 m.
  • SAL-9,5
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m, 2 m alebo 2,5 m a výškou 3,7 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 9,5 m.
  • SAL-10
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m, 2 m alebo 2,5 m a výškou 3,7 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 10 m.
  • SAL-10,5
   - 1-3 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m a výškou 4,2 m.
   - 1-2 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 2,0 m a výškou 4,2 m.
   - 1 výložník s presahujúcou dĺžkou 2,5 m a výškou 4,2 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 10,5 m.
  • SAL-11
   - 1-2 výložníky s presahujúcimi dĺžkami 1,5 m a výškou 4,7 m.
   - 1 výložník s presahujúcou dĺžkou 2,0 m a výškou 4,7 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 11 m.
  • SAL-11,5
   - 1 výložník s presahujúcou dĺžkou 1,5 m a výškou 4,7 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 11,5 m.
  • SAL-12
   - 1 výložník s presahujúcou dĺžkou 1,5 m a výškou 5,2 m.
   Vzdialenosť svietidla od zeme: 12 m.

  Ďalšie špeciálne hliníkové stožiare s privarenými ohnutými výložníkmi:

  SAL-P81
  Výška 10m

  SAL-P85
  Výška 10,8m

  SAL-P91
  Výška 9m

  SAL-S1
  Výška 11m

  SAL-T1
  Výška 11m

  SAL-T2
  Výška 11m

  SAL-T3
  Výška 11m

  SAL-U1
  Výška 9m (4,85m)

  SAL-W1
  Výška 10m (6,8m)

  SAL-Z1
  Výška 8,5m

  SAL-P11
  Výška 10,3m

  SAL-P12
  Výška 10,3m

  SAL-P21
  Výška 10,3m

  SAL-P31
  Výška 10,3m

Výškové stožiare s priemerom 225mm pri päte a 100mm pri špici sú navrhnuté pre montáž výložníkov typu WM, WRK, a niektoré taktiež aj pre montáž svietidiel priamo na stožiar (tieto stožiare sú pri špici o priemere 60mm). Štvorcová príruba stožiara je z min. 8 mm hrubého hliníkového plechu vo veľkosti 400x300mm.
Technológia výroby výškových stožiarov spočíva v skladaní menších pouličných stožiarov. Spodná časť ma prevažne 8000 mm.